Mühendislik

Mühendislik

Mühendislik

Hidro Dizayn, hizmet alanlarındaki projeler için kamu ve özel sektör kuruluşlarına proje geliştirme aşamasından uygulama projelerinin yapımına kadar geniş bir yelpazede mühendislik hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

Ana (Master) Planlama
Planlama ve Fizibilite
Kesin Proje
Uygulama Projesi

Berf Yapı
Yukarı