İnşaat

İnşaat

İnşaat

Berf Yapı olarak en büyük hizmetimiz müşterilerimiz için belirtilen bütçenin ve zaman diliminin dışına çıkmadan, güven içerisinde tamamlanan özel inşaat projeleri üretmektir. Berf Yapı inşaat sektöründeki çalışanlarına güvenlik programlarını ve yenilikçi istihdam politikalarını içeren dünya standartlarına uygun yoğun bir eğitim sağlamaktadır ve bu kaliteli eğitim Berf Yapı'nın oldukça yetenekli bireylerle çalışmasına, onları motive edip şirket bünyesinde kalıcı olmalarını sağlamasına olanak tanır.

İnşaat Yönetimi

Berf Yapı proje paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına üstlendiği proje faaliyetlerinde proje yönetim bilgisinden, becerilerinden, araçlarından ve tekniklerinden yararlanır. Hedefimiz, proje maliyetini ve süresini en uygun seviyeye çekerek kaliteden ödün vermeyen bir hizmet sunmaktır. Üstlendiğimiz projelerin başarılı bir şekilde tamamlanması ve projeyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması için her projemizde kullandığımız proje yönetimi araç ve bilgi alanlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Proje Entegrasyon Yönetimi
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Zaman Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Kalite Yönetimi
Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
Proje İletişim Yönetimi
Proje Risk Yönetimi
Proje Satın Alma Yönetimi

Yukarıdaki her bir bilgi alanı proje yönetim süreçlerinin bir kısmını ya da kimi zaman tamamını içermektedir. Söz konusu bu yönetim süreçleri; projenin başlatılması, planlanması, yürütülmesi, kontrol edilmesi ve sonlandırılmasından oluşmaktadır. Bilgi alanları; birbirinden bağımsız ve tek seferlik faaliyetler olmaktan ziyade önem seviyesi proje içerisinde, farklı evrelerde değişiklik gösteren ve birkaç kez tekrarlanan bir yapıya sahiptir ve söz konusu bu alanlar birbirleriyle örtüşerek proje kapsamı ve projeye kattıkları değerle doğru orantılı bir nitelik taşır.

İnşaat öncesini ve inşaat sürecini kolaylaştırmak ve iyileştirmek adına yenilikçi araçlar sunarak müşteri hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Berf Yapı
Yukarı